Fontána v atriu International Business Center

Pobřežní 620/3, Karlín, Praha 8

V roce 1993 byla v těsné blízkosti hotelu Atrium (dnes Hilton) postavena budova Střediska mezinárodního obchodu, jinak zvaného International Business Center (IBC). Autory projektu byli architekti Martin Kotík a Václav Králíček z architektonického studia Omicron-K.

Součástí budovy je i obdélné atrium. To bylo v roce 2021 zrekonstruováno firmou Správná zahrada.cz. Součástí rekonstrukce byla i instalace nové fontány. Tu tvoří dvě stejně velké cortenové mísy, z kterých přepadá voda do oblázků vysypané drenáže.