Fontána v atriu Gynekologicko-porodnické kliniky

Apolinářská 18, čp. 441, Nové Město, Praha 2

Stavbu Zemské porodnice inicioval hrabě František Thun-Hohejnštejn. Jako stavební parcela bylo vybráno místo, kde se odedávna říká Na Větrově, částečně v tehdejší Herzově zahradě a také tam, kde stál dříve dům U Herodese. 
Vypracováním projektu byl pověřen český architekt Josef Hlávka (1831-1908). Ten nejdříve prostudoval dostupnou lékařskou literaturu o porodnictví a to z důvodu, aby projekt a následná realizace co nejlépe vyhovovaly svému účelu. 
Poté se rozhodl pro čtvercový půdorys objektu se čtyřkřídlým jádrem a s obdélným vnitřním nádvořím. V hlavním průčelí, které je obrácené do ulice Viničné, jsou tři rizality, střední z nich je rozšířen o polygonální arkýř kaple. K podélným křídlům pak přiléhají kolmo dvě trojice bočních křídel. Ta jsou řešena jako dvojtrakt a jejich pokoje, představující lůžkovou část, jsou orientovány k jihu. 
Dodnes je tato stavba pokládána za jeden z nejzdařilejších novogotických objektů u nás a experti na nemocniční stavby, architekti i historici lékařství obdivují důmyslné řešení budovy z hlediska jejího účelu. Jedenáct relativně samostatných traktů je propojeno chodbami. V průčelním dvoupatrovém křídle je umístěna kaple a správa porodnice, vnitřní dvorek za tímto křídlem byl z obou stran obklopen dvěma porodními trakty a posluchárnami, z nichž vybíhaly na obě strany tři patrové pavilony - lůžková oddělení.Dalším traktem byla kuchyň, strojovna a prádelna. 
Porodnice měla 367 lůžek. Celý objekt byl rozdělen pomyslnou středovou osou na dvě části, ve východní měla být umístěna klinika lékařská, v západní klinika babická. Hned po otevření porodnice byla založena druhá porodnická klinika pro lékaře, a proto bylo nutno změnit vnitřní členění ústavu tak, aby pojalo nikoliv dvě, ale tři kliniky. A tak např. tajné oddělení se muselo spokojit pouze s jedním křídlem východního přízemí. 
Takovéto architektonické řešení mělo jednu obrovskou výhodu. Pokud na jednom z oddělení vypukla infekce, mohlo být okamžitě uzavřeno, aniž by to narušilo celkový chod nemocnice. 
Vlastní stavební realizace rozlehlého objektu byla provedena v letech 1867-1875 ve stylu severoněmecké gotické architektury. 
Největší komplikace v průběhu stavby nastala proto, že v roce 1870 architekt Josef Hlávka částečně ochrnul a byl odkázán na pojízdné křeslo. Zásluhou častých konzultací právě s Josefem Hlávkou na jeho zámku v Lužanech dovedl stavbu do zdárného konce Čeňek Gregor (1848-1917). 
Budova Zemské porodnice je vyjímečná tím, že zde bylo použito jako stavebního materiálu režných červených cihel, které nedostaly omítku. Výsledným dojmem je dnes pocit, jakoby sem budova byla přenesena z jiného prostředí, nejspíše z Anglie. 
Fontána je umístěna uprostřed obdélného nádvoří se zahradou. Samotný kruhový zděný bazén fontány je umístěn v záhonu růží s pískovcovou obrubou. Bazén je zvenčí obložen světlemodrými dlaždicemi a vnitřek mozaikou. Chrlič uprostřed je ozdoben kovovým květem růže. 

zdroj textu: webové stránky Gynekologicko-porodniceké kliniky 1.LF UK a VFN www.apolinar.cz