Fontána v areálu Policejní akademie ČR

Lhotecká 7, čp. 559, Kamýk, Praha 4  

Areál dnešní Policejní akademie ČR vznikal v letech 1974-82. Poblíž hlavní vrátnice, byl vytvořen prostor pro odpočinek a posezení. Celé místo je formováno do kruhu, v jehož centru je umístěn bazén s fontánou. Jejími autory byli Ing. arch. Pavel Bárta a Ing. arch. Petr Klement. Realizaci provedly Pozemní stavby Plzeň. Kolem fontány jsou nepravidelně rozmístěné sedačky. Dlažba z žulových kostek volně přechází v mělký bazén fontány. V jeho středu stojí kamenné desky soustředěné do tvaru zaobleného sloupu. Mezi deskami jsou umístěny trysky. Pod fontánou je technické zázemí s čerpadlem a filtry.

V současné době je fontána dlouhodobě nefunkční.

(děkuji vedení PA ČR za umožnění fotografování a za informace Ing. Milanu Kubešovi)