Fontána v areálu Výzkumného ústavu rostlinné výroby

Drnovská 73, čp. 507, Ruzyně, Praha 6

Výzkumný ústav rostlinné výroby byl založen v roce 1951 jako Ústřední výzkumný ústav rostlinné výroby. Navázal tak na původní Státní výzkumné ústavy zemědělské v Praze a v Brně, založené již roku 1919. Samotná historie zemědělského výzkumu je však ještě delší, začíná již v roce 1857, kdy byla založena Císařská a královská hospodářská a chemická kontrolní stanice v Praze. 
Část historických budov VÚRV v Ruzyni (hlavní budova, starý skleník a malý blok bytovek) pochází z počátku 30. let 20. století. Byly navrženy architekty A. Dlabačem, F. Tesařem a Kargerem ve stylu tzv. "českého funkcionalismu". Původně sloužily jako Zemský pomologický ústav (zahradnická škola). Po válce bylo postaveno několik nových budov, zejména genová banka, budova genetického inženýrství, tzv. fytotron, pavilon laboratorních zvířat aj.). Budovy se nacházejí v parku, který představuje jedinečnou dendrologickou sbírku (nyní je zde téměř 600 stromů a keřů, z toho více než 200 jsou původní výsadby z třicátých let). 
Před budovou s kruhovým půdorysem, dokončenou v roce 1992, vznikla poměrně jednoduchá fontána. Kruhový bazén s žulovým obkladem je osazen skupinou šesti různě vysokých sloupků s barevnými skleněnými talíři, které fungují jako vodotrysky. Původně však voda pouze z talířů přetékala, otvory ve špici nejvyššího sloupku byly doplněny nedávno. Do dnešních dnů se již dva z talířů nedochovaly. 
(za spolupráci a umožnění fotografování děkuji panu Zdeňku Peškovi - vedoucímu tech. odd. VURV; zdroj textů: www.vurv.cz )