Fontána v areálu vysokoškolských kolejí Hostivař

Weilova 2, čp. 1144, Hostivař, Praha 10

Původně komplex ubytoven Vodních staveb, dnes sloužící částečně jako koleje Univerzity Karlovy, byl dokončen na počátku 70. let 20. století. Fontána před hlavní budovou s recepcí je rozdělena na tři bazény, vzájemně propojené. Dva bazény o různých rozměrech jsou umístěny na jedné straně přístupové cesty, třetí je na druhé straně. Ten je osazen bronzovou plastikou od sochaře Vladimíra Kýna. Na ní jsou v kruhu umístěny drobné trysky, ze kterých stříkala voda a stékala po zvlněné plastice do bazénu. Dno bazénů bylo vyloženo drobnými keramickými obklady. Na fontáně dále spolupracovali Jaroslava Lukešová a arch. Jindřich Kvasnička. 
Fontána je již delší dobu nefunkční a dno všech bazénů je zarovnáno oblými kameny. Plastika bohužel zmizela na přelomu let 2014-15. 
(za informace o fontáně děkuji Ing. arch. Zdeňku Lukešovi)