Fontána v areálu České pošty s.p.

Sazečská 7, čp. 598, Malešice, Praha 10

Areál budov pro Československou poštu s napojením na železnici byl dokončen v roce 1985. O tři roky později byla do atria u vstupní budovy umístěna fontána od akademického sochaře Miroslava Vystrčila. Její výtvarná část je vyrobena z nehodivského mramoru. Plastika je usazena na betonovém kruhovém soklu, kolem něj je pak mělká kruhová prohlubeň sloužící k odvádění vody. V horní části plastiky je otvor pro vodotrysk. 

(Za umožnění fotografování děkuji ČP s.p. a panu Otu Souhradovi) 

Spolupráce výtvarníka s architektem : přehled prací za rok 1988,Dílo - Český fond výtvarných umění