Fontána v Uhříněvsi

Jindřicha Bubeníčka, Uhříněves, Praha 22

Nová bytová zástavba v Uhříněvsi za tratí směrem k Průhonicím začala vznikat v roce 2015 a první část byla dokončena v roce 2017. V té době byla před bytovým domem na rohu ulic Jindřicha Bubeníčka a Ke kříži vytvořena také malá fontána. Jedná se o jednoduchý vodotrysk zapuštěný v okolní dlažbě.