Fontána u vodárenského areálu na Kozinci

Evy Olmerové, Horní Měcholupy, Praha 15

V roce 1983 byla dokončena výzdoba areálu vodojemu na území Horních Měcholup. U hlavního vjezdu vzniklo malé zákoutí, ze dvou stran uzavřené betonovou zdí s reliéfní plastikou. Uprostřed je prostor s fontánou. Tu tvoří spirálovitě tvarovaná mělká nádrž s chrličem uprostřed. Původně jej tvořila chromovaná koule. Celé těleso fontány je obloženo drobnou keramickou mozaikou. 
Autorem fontány i reliéfní stěny byl Eduard Hájek za spolupráce arch. M. Brejchy. 
V současné době (rok 2012) probíhá iniciativa z podnětu místního obyvatele Marcela Pencáka na opravu a zprovoznění fontány. Díky jeho vstřícnosti přikládám dvě archivní fotografie z majetku autora fontány pana Hájka.