Fontána u stanice metra Malostranská - zrušeno

Klárov 51, Malá Strana, Praha 1

Stanice metra na Klárově a při ní zahradní nádvoří Valdštejnské jízdárny patří k příkladným ukázkám moderní dopravní výstavby s využitím původních prvků historické architektury. Nad dopravní tepnou a vestibulem metra vznikl architektonicko-urbanistický celek, který promyšleně navrhl ve své studii v roce 1972 ing. architekt Otakar Kuča. Navázal na komplex staveb a zahradu, které pro slavného válečníka Albrechta z Valdštejna budovali v letech 1623-30 Giovanni Pieroni, Andreo Spezza, Niccolo Sebregondi a Baccio di Bianco, jakož i vynikající holandský sochař Adriaen de Vries, tvůrce plastik ve Valdštejnské zahradě. 
Část zahrady je protažena k jízdárenskému dvoru, který si až do naší doby zachoval původní tvar. Když Valdštejnova jízdárna ztratila svou původní funkci a z předsunutého dvora vznikla obyčejná užitková zahrada, zůstala ohradní zeď a dvě raně barokní brány. Už po roce 1947 byla jízdárna přeměněna na výstavní síň, prostor před ní však začíná prožívat svou rehabilitaci až v 70.letech 20. století. Došlo k uvolnění přístupu z přilehlých ulic Letenské a Valdštejnské, otevřen byl přístup z Klárova, z průchozího nástupiště metra, vznikla i přístupová zkratka do Valdštejnské zahrady. Povrch dvora získal zahradní dlažbu, aleje stromů, keře, květníky s vřesy a vřesovci a udržovanou habrovou stěnu. Plnohodnotné uplatnění našla výtvarná díla, kopie soch Matyáše Bernarda Brauna: Naděje z roku 1719 z řady alegorických soch Ctností a Neřestí před zámkem v Kuksu a řada dalších plastik ze zámeckého parku ve Valči od Antonína Brauna. 
Fontánu ve středu nádvoří s dvanácti výstřikovými koulemi z nerez kovů navrhli Zdeněk Drobný a Otakar Kuča ve spolupráci s L. Jiránkem, fontánu před vstupem do výstavní síně v jízdárně navrhl O. Kuča ve spolupráci s F. Kadlecem. 
V roce 2021 byla fontána ve všech svých částech zakryta dřevěnými prkny. Údajně proto, že začala prosakovat do prostor metra.

Marcela Bukovanská - Drahomíra Březinová - Irena Dudková - Václav Rybařík. Praha kamenná : přírodní kameny v pražských stavbách a uměleckých dílech Vyd. 1. Praha: Národní muzeum Praha, 1996