Fontána u Pavilonu královského hlavního města Prahy

Výstaviště 422, Bubeneč, Praha 7

Roku 1891 byla podél hlavní cesty, vedoucí k Průmyslovému paláci, postavena novorenesanční budova pavilonu Retrospektivní výstavy, podle návrhu Antonína Wiehla. Stalo se tak ku příležitosti Zemské jubilejní výstavy. Nicméně i po jejím skončení byla budova nadále využívána k výstavním účelům. V roce 1907 byla budova zbourána, a na jejím místě byla postavena secesní budova, jež byla nová a větší - tzv. Pavilon královského hlavního města Prahy, vybudovaný podle návrhu inženýra Antonína Hrubého. Z druhé strany tohoto pavilonu vznikla menší parková úprava, jejíž součástí byla i honosná fontána. Tvořil ji mělký bazén vycházející ze zídky, jež byla součástí budovy pavilonu. Na zídce bylo umístěno novobarokní sousoší, na jehož soklu se nacházel chrlič ve tvaru maskaronu. Po stranách sousoší byly ještě dvě sošky andělíčků svírajících blíže neidentifikovaná zvířata, z jejichž tlam vycházela voda, která dopadala do menšího elipsovitého vyvýšeného bazénku, z něhož pak přepadala do zmíněného většího mělkého bazénu. Autorem fontány měl být sochař Jílek. Podle fotografie Zikmunda Reacha byla fontána již ve 20. letech minulého století nefunkční a ve špatném stavu. Začátkem 30. let byla budova přestavěna a rozšířena. Toto rozšíření zahrnovalo i zánik fontány. V budově se dnes nachází lapidárium a akvárium.