Fontána u nákupního střediska na sídlišti Pankrác I

Pujmanové 4, čp. 1221, Krč, Praha 4

Jako poslední v řadě (počítáno od ulice Milevská) je v zadní části pasáže umístěna jednoduchá žulová kašna, tvořená mohutnou čtvercovou nádrží s prohlubní. Z ní vystupuje sokl s tryskou. Celá nádrž je usazena na betonovém podkladu. Voda přepadá čtyřmi drážkami a odtéká do kanalizace.