Fontány u kancelářské budovy

Na Hřebenech II čp. 1718, Nusle, Praha 4

Základní kámen kancelářského objektu s názvem Kavčí Hory Office Park položil dne 10. října 2006 jednatel společnosti Hochtief Development Czech Republic s.r.o. pan Peter Noack. Stavba vznikala v letech 2006 - 2008 podle návrhu architekta Michala Gabriela. Budova je hřebenovitě členěná, což vcelku vtipně koresponduje s názvem ulice kde se nachází. 
V zadním traktu, přístupném z ulice Pujmanové je dlážděné veřejně přístupné prostranství s fontánou. Tu tvoří dva mimoúrovňové betonové bazény, jejichž dno je vyloženo kameny. U horního bazénu je velká tryska tvořena dvěma betonovými deskami. Voda stříká ze štěrbiny mezi nimi. 
Z druhé strany budovy od ulice Na Hřebenech voda vizuálně pokračuje další vodní kaskádou. 

Fontánu realizovala firma ISPRA s.r.o