Fontána u Jiráskova pomníku

Jiráskovo nám., Nové Město, Praha 1

Jiráskův pomník je umístěn v parku před domem čp. 1775 na rohu Resslovy ulice a Jiráskova náměstí, kde velký český spisovatel v letech 1903-30 bydlel. Bronzový pomník od architekta Jaroslava Fragnera a sochaře Karla Pokorného stojí na prostranství od roku 1960. Mezi Jiráskovým pomníkem a čilou komunikací je umístěna kruhová nádrž z umělého kamene. Stojí na nízkém soklu, ze středu vyvěrá vodotrysk. Dlouhodobě je ve velmi špatném stavu. Na poslední historické fotografii je vidět fontána v provozu.