Mlžná fontána ve dvoře Staré pošty

Českobrodská 1, Praha 21, Běchovice

16. června 2018 byla slavnostně otevřena po dvouleté rekonstrukci bývalá Stará pošta v Běchovicích. Původně areál sloužil jako zájezdní hostinec a zejména pro přepřahání poštovních vozů na trase mezi Prahou a Kolínem. Unavení koně zde byli vyměněni za čerstvé a mohlo se pokračovat v jízdě. Osudovým zlomem se pro areál stala v polovině 19. století železnice, která nahradila dopravu poštovních zásilek koňmi na této trase. Od té doby budovy a dvůr pomalu chátraly, de facto až do roku 2016, kdy bylo rozhodnuto o rekonstrukci. Ta byla z většiny finančně podpořena Magistrátem hl. m. Prahy. 

Jako doplněk nového kulturního centra vznikla uprostřed dvora i plastika čtyř červených koní od sochaře Karla Buriana. Ta zde připomíná právě zmíněnou historii poštovních vozů. V dlažbě dvora jsou vyznačeny jakési "koleje", evokující stopy po kočárech. Celý efekt je dotažen vtipným využitím jemné vodní mlhy mezi kolejnicemi za koňským spřežením, což při správném pohledu evokuje dojem, že se za klusajícími koni práší.  Pro spuštění vodní mlhy je nutné stoupnout na tlačítko  v dlažbě za posledním párem koní. Realizaci vodního prvku provedla firma KTS-AME s.r.o. 

Zdroj: Novinky.cz , web Odboru památkové péče , PrahaTV