Fontána v zahradě Slovanského domu

Na Příkopě 22, Nové Město, Praha 1

V listopadu roku 2017 začala probíhat úprava zahrady ve vnitrobloku Slovanského domu. Celý koncept včetně nového umístnění uměleckých děl a zeleně je dílem Mario Wilda. Jedním z umístěných děl je plastika od česko-argentinského umělce Federica Diaze. Slavnostní otevření zahrady se konalo v květnu roku 2018.  

Do parteru zahrady byl umístěn také vodní prvek - měděná nádoba s mlžícím zařízením. Jedná se o kovovou mísu bez cirkulace vody s vnořeným vyvíječem páry uprostřed. Jemná vodní mlha pak na hladině vytváří mystické kreace. 


(za informace a za svolení publikace děkuji paní Ing. Pavle Doleželové)