Fontána se sochou sv. Jiří

Hrad III. nádvoří, Pražský hrad, Hradčany, Praha 1

Gotickou bronzovou plastiku sv. Jiří vytvořili bratři Jiří a Martin z Klausenbergu (Cluj, Kluž v rumunském Sedmihradsku). Při velkém požáru Malé Strany a Hradčan v roce 1541 došlo k jejímu poškození, poškozena byla znovu v roce 1562 při korunovaci Maxmiliána II. na českého krále, v roce 1563 ji opravoval Tomáš Jaroš, známý puškař a zvonař z Brna, též tvůrce Zpívající fontány v Královské zahradě. Z archivních dokumentů je patrné, že Jarošova oprava byla jen nepatrná, dílo je tedy původní. Za Leopolda I. v roce 1662 byl pověřen Francesco Carrati, aby vypracoval návrh kašny s nádrží na ryby (piscina). Na této pískovcové kašně (která je momentálně umístěna na Jiřském náměstí) byla socha Sv. Jiří umístěna. Kašnu socha zdobila až do roku 1928, kdy J. Plečnik při úpravách Hradu navrhl a vytvořil pro sochu novou nádrž a podstavec a umístil ji společně se žulovým monolitem na III. hradním nádvoří před starým proboštstvím. Na dnešní fontáně ovšem původní plastiku nenajdete, byla v roce 1967 nahrazena kopií a originál byl umístěn do Národní galerie v Jiřském klášteře. 
Socha představuje sv. Jiří v brnění, svírajícího v pravé ruce kopí a zabíjícího draka pod vzpínajícím se koněm. Zápas se odehrává na skalnatém terénu. Hranol podstavce z prachatického dioritu (ze kterého jsou i sloupky okolního kruhového zábradlí), je zapuštěn do mělkého bazénu vodní nádrže. Voda prýští do nádrže z drakovy tlamy. 

(Marcela Bukovanská - Drahomíra Březinová - Irena Dudková - Václav Rybařík. Praha kamenná : přírodní kameny v pražských stavbách a uměleckých dílech Vyd. 1. Praha: Národní muzeum Praha, 1996)