Fontána s vodotryskem u budovy MČ Praha-Nedvězí (zrušeno)

Únorová 3, čp. 15, Nedvězí, Praha 22

Za budovou úřadu, poblíž konečné zastávky autobusu, je mezi keři skryta dnes již nefunkční fontána. Kruhový bazén je vyložený drobnou keramickou mozaikou v převládající modré barvě, obruba je žlutá s červenými kostičkami. Uprostřed nádrže jsou patrné zbytky přívodu vody. Fontána vznikla pravděpodobně v druhé polovině 70. let 20. století, po připojení původně samostatné obce Nedvězí k Praze. (na ortofotomapě z roku 1975 ještě neexistuje) Dnes je již mimo provoz a chátrá, část mozaiky je odloupnutá. 
Při kontrole v červnu 2012 již po fontáně nebylo ani stopy.