Fontána s vodotryskem u budovy MČ Praha-Nedvězí (zrušeno)

Únorová 3, čp. 15, Nedvězí, Praha 22

Za budovou úřadu, poblíž konečné zastávky autobusu, bývala mezi keři skryta fontána. Kruhový bazén byl vyložený drobnou keramickou mozaikou v převládající modré barvě, obruba byla žlutá s červenými kostičkami. Uprostřed nádrže byly patrné zbytky přívodu vody. Fontána vznikla pravděpodobně v druhé polovině 70. let 20. století, po připojení původně samostatné obce Nedvězí k Praze. (na ortofotomapě z roku 1975 ještě neexistuje). Na přelomu let 2010-11 byla zcela zrušena.