Fontána s vodotryskem před budovou Delta II v BB Centru

Vyskočilova 1561/4, Michle, Praha 4 

Budovy "Delta I a II" v komplexu BB Centrum byly dokončeny v roce 2015. Hlavními autory projektu byli architekti Jan Aulík a Jakub Fišer ze studia "Aulík Fišer architekti". Jako součást realizace vznikly i zajímavé parterové úpravy v podobě "suchých" koryt vydlážděných oblázky a dvou retenčních nádrží, které využívají srážkovou vodu svedenou ze střech budovy.  V případě srážek vytéká voda z chrliče, který je součástí markýzy u vstupu do budovy Delta I do oblázkové nádrže. Při dosažení určité výšky hladiny pak voda přetéká přes jednotlivé přepady a končí v hlavní nádrži u druhé budovy. Protože tento vodní prvek je závislý na povětrnostních vlivech, byly u každé z budov vytvořeny i samostatné fontány.

Před budovou Delta II je to vodotrysk, který stříká vodu v šesti proudech do záchytné nádrže, tvořené zkosenou dlažbou. Realizaci fontány provedla firma ISPRA. 

https://www.afarch.cz/bb-centrum-objekt-delta