Fontána s vodním příkopem

Bezručovy sady, Vinohrady, Praha 2

Park byl založen v roce 1903 pod názvem Městský sad. V původním plánu z doby kolem roku 1890, který vypracoval vrchní městský zahradník K. Gabriel, se počítalo se zbudováním vodní nádrže s návaznými úpravami, nikdy však k jeho realizaci nedošlo. V roce 1928 byl park přejmenován na Bezručovy sady. Roku 1965 byla na jižním stranu parteru u ulice Korunni umístěna busta Petra Bezruče od sochařky Jaroslavy Lukešové. 
V letech 2006-7 proběhla rekonstrukce části parku, kterou provedla firma Gardenline s.r.o z Litoměřic podle projektové dokumentace ateliéru Gold Arch z Prahy 4. Při té příležitosti došlo přeci jen na zbudování vodního prvku. Byl odstraněn původní sokl s bustou a zhruba na jeho místě vzniklo kruhové prostranství s novým žulovým podstavcem na kterém byla umístěna mísa vodotrysku, to celé obklopené vodním příkopem. Ten překonávají dva protilehlé můstky. Voda v příkopu proudí kolem dokola za pomocí trysek ve stěnách. Na dně bazénu je sací koš, který vodu prohání přes filtry a tryskami se vrací do koryta. Okolí je doplněno květinovými záhony. 
(za informace děkuji Ing. arch. Tomáši Zlatníkovi z firmy GOLDArch)