Fontána s plastikou

Mezivrší, poblíž čp. 1444, Braník, Praha 4

V 70. letech 20. století vznikala v poměrně prudkém svahu podél ulice Mezivrší bytová výstavba pro zaměstnance tehdejší České státní pojišťovny. Jako součást tehdy povinné umělecké výzdoby každé větší stavby, vznikla zde fontána s plastikou. 
Tvoří ji obdélný mělký bazén obložený deskami z umělého mramoru. Na soklu, umístěném excentricky na jedné z delších stěn bazénu, stojí kamenná plastika "Vlna" od sochaře Viléma Kocycha. Byla zde instalována v roce 1977. Fontána je očividně již několik let nefunkční, chybí i jakýkoliv přívod vody.