Fontána s plastikou v areálu výzkumných ústavů

Vídeňská 1, čp. 1083, Krč, Praha 4

Za vstupní branou do areálu ústavů Akademi věd ČR, částečně ukrytá ve křoví, se nachází betonová fontána s plastikou. Tvoří ji dva nepravidelné, mimoúrovňové bazény s přepadem. V horní nádrži je umístěn kovový vodotrysk. Z této nádrže voda přetéká přes přepad do spodní nádrže. Mezi nádržemi na podstavci se nachází kamenná plastika se třemi postavami. Autorem sousoší byl sochař Jaroslav Vacek. 1)
Plastika byla v nedávné době rekonstruována. 


1) web Sochy a města