Fontána s plastikou před budovou PVK a.s.

Svatovítská 1, čp. 229, Střešovice, Praha 6

Fontána je umístěna v areálu Pražských vodovodů a kanalizací, a.s., před provozní budovou. Fontánu tvoří obdélný bazén, zapuštěný pod okolní úroveň terénu. Stejně jako přilehlé prostranství je obložen kamennými deskami. Uprostřed stojí na třech kovových sloupech plastika, složená ze tří opracovaných žulových kamenů. Mezi nimi je vyvedena tryska fontány. Autory kašny byli ak. mal. Eduard Hájek a architekt J. Hejtman. PVK si výtvarný návrh objednaly 15.2.1973 a o rok později byl realizován. 
Fontána je sice funkční, ale z ekonomických důvodů se neprovozuje. 
(za informace děkuji p. Jaroslavu Jáskovi z PVK)