Fontána s plastikou Herkula v zahradě Kolovratského paláce

Ovocný trh 6, čp. 579, Staré Město, Praha 1

V zahradě Kolovratského paláce, postaveného koncem 17. století, se nacházela fontána. Hlavním prvkem fontány byla pískovcová plastika Herkula bojujícího s trojhlavým psem Kerberem, z dílny sochaře Ferdinanda Maxmiliána Brokofa, který plastiku vytvořil kolem roku 1710. Z tlam všech tří Kerberových hlav vycházely trysky. Podoba mísy/nádrže, do které voda z trysek dopadala není známa, neboť jediné dvě dohledané fotografie zachycují plastiku v zahradě, již jen jako fragment fontány (fontána tedy musela zaniknout před rokem 1916). Plastika vydržela v zahradě až do doby před 2. světovou válkou, kdy byla uložena v Kolowratském paláci, odkud ji roku 1964 získala Národní galerie. Plastika je i v současnosti uložena ve sbírkách NG. 

Blažíček, Oldřich J. (Oldřich Jakub) a Josef EHM. Ferdinand Brokof: [Monografie. Praha: Odeon, 1976, s. 94.