Vodní prvky v zahradě polyfunkčního domu River Diamond

Rohanské nábř. 657/9, Praha 8 - Karlín

River Diamond je rezidenční palác, který spolu se sousedícími monumenty administrativních budov, ministerstev či velkých hotelů dotváří tuto část vltavského nábřeží.
Jižní křídlo podél Rohanského nábřeží je pevná jednoduchá hmota ve tvaru kvádru, která naznačuje příbuznost s vedlejšími novými budovami komplexu River City. Je obložena pískovcem v kombinaci s obkladem z předzvětralé mědi a skla. Jižní fasáda je navržena jako abstraktní kompozice větších a menších zasklených ploch spolu s horizontálami fragmentů říms, francouzskými okny a markýzou zvýrazněným vstupem do showroomu na ose fasády. Tato fasáda je investorem i autory vnímána jako zásadní pro prezentaci objektu ve vztahu k městu.
Další dvě křídla jsou jakoby připevněna ke své "kotvě" - k jižnímu křídlu. Téměř klasická rezidenční artikulace, načrtnutí měkkého lidského měřítka. Střešní krajina kombinující artikulaci křídel budovy s obytností střechy. Hledání rozmanitosti uvnitř pevných pravidel obdélníka. Jistota základního tvaru se svobodným gestem dvorní zahrady.
Tato křídla budovy jsou tvarově bohatší nežli jižní křídlo. Využívají motiv uskočených horních podlaží, rytmicky opakovaných větších arkýřů a balkonů pro dosažení odpovídajícího měřítka. Fasády křídel jsou tvarově děleny jak vertikálně, tak i horizontálně. Základní vertikální dělení je naznačeno ustoupením nejvyšších tří podlaží a obkladem v předzvětralé mědi.
Hlavní vstup do rezidenční části je přes recepci, která zajišťuje bezpečnost a některé služby, dále prostorem vnitřní zahrady k jednotlivým komunikačním jádrům. Zahrada je navržena v jednoduchém japonském stylu v kombinaci vodních ploch, vodotrysků, vzrostlé a nízké zelně, balvanů a cestiček. Ze strany atria část zahrady využívají i mezonetové byty jako privátní předzahrádky. Od vnějších parkových ploch komplexu River City je zahrada oddělena větší vodní plochou.

(zdroj informací:  https://www.archiweb.cz/b/polyfunkcni-dum-river-diamond-praha