Fontána před ZŠ Na Balabence

nám. Na Balabence  800, Libeň, Praha 9

V roce 2015 byla dokončena revitalizace parku Balabenka, který se nachází na menším náměstíčku před základní školou. Investorem a zadavatelem revitalizace parku a dětského hřiště byla Městská část Praha 9, autory projektu Ing. Pavlína Malíková a Ing. Aleš Steiner. Jako součást mobiliáře byla vybudována také betonová fontána před vstupem do školy. Jedná se o jednoduchý betonový válec prohlubní, ze které vytéká tryskou velmi pozvolna voda a po stěnách fontány teče dolů. 

Bohužel je fontána prakticky každý rok zanesena nečistotami a voda se do ní dostane jen z případných dešťových srážek. V provozu bývá jen velmi zřídka.


Zdroj: https://www.parkroku.cz/cs/menu/predchozi-rocniky/2017/park-balabenka/