Fontána před vysočanskou nemocnicí (zrušeno)

Sokolovská , Libeň, Praha 9

Přímo přes ulici, naproti vysočanské nemocnici s poliklinikou, stávala ještě koncem 90.let 20.stol poměrně velká fontána. Byla tvořena mělkou betonovou kruhovou nádrží, ve které byl betonový trojlist. V každé jeho části byly dvě nádržky s vodotryskem. Uprostřed fontány pak byl centrální vodotrysk, obklopený třemi plastikami pávů z umělého kamene. Fontána byla doplněna i osvětlením. Autorem fontány byl sochař Miroslav Jirava. Fontána pochází z roku 1961.
V posledních letech své existence se stávala častým terčem vandalů a musela být několikrát nákladně opravována. Nakonec byla zcela zrušena (někdy před rokem 1999). Do dnešní doby po ní zůstaly pouze částečné fragmenty (obruba velkého bazénu, vodovodní a čerpadlová šachta) a do trojlistu vysázené keře. 
(Rád bych poděkoval L. Kuberovi a paní Ivaně Uhrové za poskytnuté archivní snímky. Pocházejí z doby kolem roku 1992. První černobílá fotografie je od pana Viktora Záchvata Všetečky a druhá od Ondřeje Surového)