Fontána před usedlostí Slovanka

Hlubočepská 10, čp. 19, Hlubočepy, Praha 5

Areál bývalé usedlosti Slovanka sestává ze dvou budov a parku s terasami a schodišti. Původně barokní obytná budova, poprvé zmiňovaná roku 1726, se zachovalým obvodovým zdivem a klenbami v přízemí a s barokním průčelím je zasazena do terasovité zahrady s architektonickou výzdobou. Roku 1862 proběhla přestavba budovy, stejně jako přilehlé terasy, kde byly na pilířích balustrádového zábradlí usazeny klasicizující pískovcové busty imperátorů. V letech 1910-17 proběhly další úpravy budov a terasy. Na místě původní hospodářské budovy se nachází jednopatrová stavba "Patricie" z roku 1874, původně s neorenesanční fasádou, upravena a rozšířena roku 1910. 
Na trávníku pod terasou Slovanky, je umístěna drobná klasicizující fontána.