Fontána před stanicí metra Jiřího z Poděbrad

nám. Jiřího z Poděbrad, Vinohrady, Praha 2

Fontánu u stanice metra, která je z liberecké žuly, vytvořil podle vlastního návrhu v roce 1980 akad. sochař Petr Šedivý. Ke spolupráci si přizval arch. Beryl Filsakovou. Architektka Anna Hübschmannová, autorka stanice metra působila jako konzultant. Fontána vznikala ve spolupráci s kamenickou školou v Hořicích.