Fontána před novostavbou Revmatologického ústavu - zrušeno

Na Slupi , čp. 451, Nové Město, Praha 2

Bývalý klášter Servitů založil Karel IV. v roce 1360, patrně při starší kapli Panny Marie. Za husitských válek byl poškozen a v roce 1783 byl Josefským dekretem zrušen a přeměněn na nemocnici. Budova byla v letech 1858-1863 přestavěna v novogotickém stylu podle projektu Bernarda Gruebera, společně s přilehlým kostelem Zvěstování Panny Marie Na Slupi (Na Trávníčku). 
V 80. a 90. letech 20. století proběhla rozsáhlá rekonstrukce bývalého kláštera a fary přilehlého kostela pro potřeby Revmatologického ústavu. Mezi oběma budovami byla vytvořena moderní přístavba, která je urbanisticky sjednocuje. Realizace přístavby byla dokončena v roce 1984, rekonstrukce fary v roce 1987 a kláštera v r. 1996. Klášter a fara jsou součástí pražské památkové rezervace (památka UNESCO), objekt přístavby byl oceněn 1. cenou Svazu českých architektů za realizaci. 
Před moderní přístavbou byla navržena a realizována fontána. Tvoří ji dlouhý obdélný bazén, náznakově rozdělený na tři menší nádrže. V každé z nich je uprostřed umístěna tryska. Vnitřek bazénu je vyložen keramickými dlaždicemi, venkovní obklady jsou z leštěné žuly. Fontána je doplněna květinovými kontejnery. Ačkoliv je celé prostranství uzpůsobené k odpočinku pacientů a návštěv (je zde množství laviček), není v současnosti přístupné. 
Fontána byla v roce 2019 zasypána a osázena květinami. 
Poslední fotografie je dílem pana Miroslava Kučírka.