Fontána před Národním muzeem

Václavské nám. 68, čp. 1700, Nové Město, Praha 1

Fontána zaujímá velmi čestné místo, kde měl být podle původního projektu při stavbě muzea umístěn svatý Václav, ochránce české země. Jezdecká socha knížete Václava byla po zralé úvaze posunuta více do prostoru náměstí. 
Impozantní budově muzea je představena přístupová rampa s bočními nájezdy a trojramenným schodištěm s fontánou, které zdobí alegorické sochy Čechie s Labem a Vltavou, Moravy a Slezska od sochaře Antonína Pavla Wagnera a Čeňka Vosmíka z let 1889-91. Po stranách stojí sochy Historie, Literatury a Přírodních věd od Josefa Maudra. Autorem myšlenky skvostné budovy i drobném fontány pod ní je architekt Josef Schulz. 
Nádrže fontány jsou zhotoveny z královéhradeckého pískovce a z korsické červené žuly, ta byla nahrazena při rekonstrukci v roce 1995 červenou žulou ze Skandinávie. Použito bylo rovněž žlutého pstruhového mramoru, který dodala rakouská firma Kiefer z Oberlamu. Fontána byla dokončena 29. srpna 1890. Bronzový chrlič vody představuje kartuše s maskou lva. Jeho autorem je pravděpodobně sochař Bohuslav Schnirch, odlitek zhotovil v roce 1890 Václav Mašek. Voda stéká po obloucích stupňovité kaskády, vytváří svými pramínky obloukovité živé hřebeny a oživuje důstojné místo. Asi od roku 1903 existuje i u této kašny zpětná cirkulace. Při stavbě metra, musela být fontána rozebrána, od roku 1995 je opět v činnosti pod pečlivým dohledem správy Národního muzea.  
Fontána prošla kompletní rekonstrukcí spolu s celou budovou muzea v letech 2015-2018. Opět byla spuštěna v říjnu 2018.