Fontána před vchodem Wellness Hotelu Step

Malletova 1141, Libeň, Praha 9

Před hlavním vstupem do budovy hotelu Wellness Hotel Step se nachází liniová fontána zapuštěná v úrovní okolní dlažby. Tvoří ji deset vodotrysků.