Fontána před hotelem Olšanka

Olšanské nám. 23, Žižkov, Praha 3

V atriu před vchodem do hotelu Olšanka se nachází fontána, vytvořená z několika betonových nepravidelných sloupů, mezi nimiž je umístěn vodotrysk. Voda stéká po sloupech do vydlážděného bazénku, který je zapuštěný do okolního prostoru. Fontánu doplňují dřevěné lavice.