Fontána před hotelem Olšanka

Táboritská 1000/23, Žižkov, Praha 3

Na podzim roku 2013 byla dokončena rekonstrukce fasády celého komplexu hotelu Olšanka. O rok později došlo i na úpravu stávajícího atria, ve kterém se původně nacházela fontána, vytvořená z několika nepravidelných kamenných sloupů, mezi nimiž byl umístěn vodotrysk. Voda stékala po sloupech do vydlážděného bazénku, který byl zapuštěn do okolního prostoru. Fontánu doplňovaly dřevěné lavice.

Po rekonstrukci získala fontána nový vzhled. Nově má podobu nízkého obdélného bazénu obloženého žulovými obklady. Voda proudí do fontány z nerezového chrliče. Původní kamenné sloupy našly nově své místo před hotelem poblíž tramvajové zastávky.