Fontána před hotelem Duo

Teplická 492/19, Střížkov, Praha 9

V parčíku před budovou hotelu Duo se nacházel záhon s keramickým uměleckým totemem. Ten byl v roce 2015 odstraněn a nahrazen novou fontánou. Fontánu tvoří dvě žulové krychle umístěné na sobě v nesouměrném půdorysu, v mělkém kruhovém bazénku vysypaným oblázky. Vodotrysk se nachází ve středu horní krychle.