Fontána před hotelem Chateau St. Havel

Před nádražím 6, čp. 1, Krč, Praha 4

V Dolní Krči, poblíž vlakového nádraží, se nachází poměrně rozlehlý park s rybníky, jehož dominantu tvoří malý zámeček v novogotickém stylu. Historie sídla však sahá až do 13. století, kdy zde stávala tvrz. V roce 1627 získal nemovitost řád obutých karmelitánů od sv. Havla na Starém Městě. Po josefinských reformách v roce 1786 připadl zámeček náboženskému fondu, od nějž jej zakoupil v roce 1795 Jan Gever z Ehrenbergu. V letech 1840-1860 za majitele barona Schlossera byl zámeček přestavěn prakticky do dnešní podoby. Baron nechal rovněž přistavět hořejší pravé křídlo, kde byl zřízen sál, a rozšířit zámecký park v anglickém stylu. Roku 1880 panství zakoupil významný pražský podnikatel Tomáš Welz, jehož rodina zámek vlastnila až do znárodnění v roce 1948. V nedávné době prošel zámek rozsáhlou rekonstrukcí a byl přeměněn na luxusní hotel, který si uchoval původní název odkazující k vlastnictví karmelitánů. 
Již na dobových fotografiích z doby po roce 1900 je před zámkem zachycena velká kruhová zahloubená fontána se sochařskou výzdobou uprostřed - dvojice andílků, držících otevřený deštník. Do dnešní doby se bohužel dochoval jen samotný bazén, již bez sochařské výzdoby. Místo ní je v jeho středu vodotrysk. 
Mezi lety 2017-18 byla do středu bazénu umístěna kamenná fontána s několika přepadovými mísami na profilovaných nohách.

www.chateauhotel.cz