Fontána před hotelem Absolutum Boutique

Jablonského 4, čp. 639, Holešovice, Praha 7

Moderní hotel Absolut se nachází ve starší části Prahy 7 - Holešovicích. Samotný hotel je umístěn ve zrekonstruovaném starším činžovním domě, přilehlá restaurace je řešena jako prosklená přístavba. 
Před vchodem do hotelu je instalována menší fontánka. Je zabudována do kamenného soklu a tvoří ji kovový přepad, po kterém voda stéká v jednolitém "filmu" na oblé balvany a do odtokové mřížky na zemi. Z druhé strany soklu je prosklený průhled, kterým je vidět skrz proud vody. Fontána funguje v recirkulačním režimu. Fontánu realizovala firma Fontány Kuneš.