Fontána před Fakultou stavební ČVUT

Thákurova 7, čp. 2077, Dejvice, Praha 6

Před budovou Fakulty architektury, se mezi hustým křovím ukrývá kruhové odpočívadlo, jehož součástí býval i bazén s vodotryskem. Celý prostor je stylizován do kruhu. Největší kruh sloužil jako místo k posezení, tři menší kruhy uprostřed pak zřejmě jako záhony a již zmíněný bazének s vodotryskem. 
V roce 1991 fontánu realizovala firma Aquafont, Ing. Karla Jičínského. Původně navržená tryska, fungující na principu Peltonova kola, byla brzy odcizena. Vodotrysk byl později nahrazen jednoduchou tryskou.