Fontána před bytovým domem v Dubči

Netlucká 632, Dubeč, Praha 10

Na nároží ulic Netlucká a Mikova byl v letech 2004-2006 postaven soubor obytných domů. V parteru prvního domu se nacházejí komerční prostory. Před nimi vzniklo drobné náměstíčko, které bylo doplněno fontánou. Mělký čtvrtkruhový bazének je ohraničen nízkým obrubníkem. V bazénku je umístěna skupina deseti různě velkých betonových koulí a šest kruhových segmentů. Roh bazénku je tvořen čtvercovým odtokovým kanálem. Voda vytékala z vrcholů koulí a díky mírné terénní nerovnosti stékala do kanálu. Fontána je dlouhodobě nefunkční.