Fontána v atriu budovy Pozemní stavby - zrušeno

Zelený pruh 1560/99, Braník, Praha 4

V roce 1975 vytvořil sochař Ivan Kalvoda sádrový model (rozměry 90 x 120 cm) k fontáně pro atrium budovy Pozemních staveb. Fontána byla realizována v roce 1977. 1)  Výsledná podoba doznala oproti modelu jistých změn. Nelze aktuálně doložit jak dlouho byla fontána v provozu, nicméně vzhledem ke svému umístění v nepřístupném atriu (kam zřejmě nechodili ani zaměstnanci podniku) fontána poměrně dlouhou dobu bez údržby chátrala. Dle samotného autora se údajně časem objevil problém s vodou - proto fontánu i atrium uzavřeli a nechali zarůst.  Nakonec byla na přelomu let 2007-8 2) odstraněna úplně při rekonstrukci budovy novým majitelem s odůvodněním, že je to prostor, který nevydělává. 


1) HOLUB, Karel. Mladí čeští sochaři. Praha: Odeon, 1978. Soudobé české umění. 

2) Ortofotomapy Hl. m. Prahy https://app.iprpraha.cz/apl/app/ortofoto-archiv/

Fotografie pochází z archivu Ivana Kalvody (za poskytnutí děkuji Ondřeji Surovému)