Fontána v areálu Palmovka Open Park

Voctářova 2499/20, Libeň, Praha 8

Kancelářský blok Palmovka III. a Palmovka IV. vznikl jako další část souboru Palmovka Open Park, který se rozkládá podél ulice Voctářova. Realizace proběhla v letech 2016-18. Autory této části byli architekti Jan Aulík, Jakub Fišer a Leoš Horák ze studia Aulík Fišer architekti. 

Součástí veřejného prostranství, přiléhajícího k ulici Voctářova, je i nový vodní prvek. Tvoří ho mělká nádrž se svažujícím se dnem, lemovaná posezením z mohutných dřevěných fošen. V nejhlubším místě nádrže je umístěn přepadový odtok nádrže.