Fontána na dvoře u Betlémské kaple

Betlémské nám. 5, čp. 256, Staré Město, Praha 1

Betlémská kaple je prvním kazatelským chrámem v Evropě. Byla založena v roce 1391 pražskými měšťany kramářem Janem Křížem a dvořanem Hanušem z Mühlheimu. Kaple byla postavena v letech 1391-1394 a od počátku byla spojena s univerzitou. Kázalo se zde v českém jazyce. V letech 1402-1413 zde kázal i mistr Jan Hus.
V roce 1786 byla kaple z větší části zbourána, ale v padesátých letech 20. století byla zrekonstruována do přibližně původní podoby. Návrhy s použitím původních fragmentů zdiva vytvořil architekt Fragner. 
V roce 1987 převzalo kapli České vysoké učení technické v Praze, které ji na svůj náklad zrekonstruovalo a opět zpřístupnilo veřejnosti. Dne 26. 3. 1992 byla kaple slavnostně otevřena. 
Při rekonstrukci v 80. letech byla před vstupem do foyer vybudována kruhová fontána. Její bazén pozvolna vystupuje z okolní dlažby, upřostřed je osazen vodotrysk.