Fontána na Můstku

         Václavské náměstí , Nové Město, Praha 1

V dolní části Václavského náměstí (na Můstku), byla v květnu roku 2022 slavnostně spuštěna nová fontána. Vznikla již na podzim předchozího roku jako součást rekonstrukce spodní části Václavského náměstí. Fontána byla vytvořena podle návrhu architekta Petra Kučery. 

Fontánu tvoří 16 trysek zapuštěných do úrovně dlažby, lze jí tedy volně procházet. Fontána funguje v recirkulačním režimu, tzn. že voda z vodotrysků se po filtraci opět vrací do oběhu. Pod povrchem je velká nádrž na dva tisíce litrů vody. Celý systém je řízen počítačově a na dálku lze měnit výšku vodotrysků. Fontánu spravuje společnost Technologie hlavního města Prahy. 

Zdroj: www.blesk.cz