Fontána u Masarykova nádraží

Na Florenci, Nové Město, Praha 1

V souvislosti s výstavbou nového centra Masaryčka došlo v roce 2023 k úpravě přilehlého prostranství mezi novostavbou Budovy A a nádražní budovy. Místo bývalého parkoviště zde vzniklo vydlážděné prostranství doplněné o městský mobiliář a fontánu. Tu tvoří soustava devíti vodotrysků umístěných v úrovni okolní dlažby. Vodotrysky jsou opatřeny barevným osvětlením.