Fontána Květ v areálu Domova pro seniory

Kubíkova 11, čp. 1698, Kobylisy, Praha 8

Domov pro seniory v Ďáblicích byl vystavěn na konci 70.let 20. století. Jako součást sadových úprav před hlavním budovou, byla navržena pískovcová fontána ve tvaru květu. Instalována zde byla v roce 1981. Funguje na principu oběžného čerpadla. Pod úrovní terénu se nachází jímka se stálou hladinou vody a kalovým čerpadlem, které vytlačuje vodu potrubím do vrcholu fontány (květu). Odtud voda přepadá v kaskádách do mělké spodní nádrže a teče zpět do jímky. Autorem fontány byla sochařka Renata Oleríny. 
(za poskytnuté informace děkuji panu řediteli PhDr. Milanu Sedláčkovi)