Fontána "Krajina" před budovou Ministerstva životního prostředí

Vršovická 65, čp. 1442, Vršovice, Praha 10

Poněkud netradiční fontána byla vytvořena v roce 1980 před budovou někdejšího Ministerstva lesního a vodního hospodářství (dnes životního prostředí) Ing. arch. Danielem Špičkou a akad. sochařem Pavlem Přikrylem. Investorem byla firma Armabeton Praha. Jak již její název (Krajina) napovídá, nejedná se o klasickou fontánu s bazénem a vodotrysky. Autoři ji navrhli jako rozsáhlou pískovcovou plastiku, která postupně přechází v zeleň. Hlavní část tvoří pět kaskádovitých pískovcových stupňů (schodů) nepravidelných tvarů, na které dole navazuje parter s drobnými oblázky, která plynule přechází v trávník. Celé dílo je doplněno solitérními pískovcovými plastikami a rostlinami. Fontána byla navržena jako mlžící: v horkých letních měsících se dle časového a teplotního naprogramování do pískovcové části pouští voda, která zvlhčuje okolní prostředí. Voda zde tedy necirkuluje a přirozeně se vsakuje do drenážní části s oblázky. 

Spolupráce výtvarníka s architektem - přehled prací za rok 1980, , Praha, DÍLO - podnik Českého fondu výtvarných umění, 1980; další informace poskytli Ing. arch. Daniel Špička a Jarmila Krebsová z tiskového odboru MŽP