Fontána v lobby hotelu Forum (Corinthia) - zrušeno

Kongresová 1655/1, Nusle, Praha 4 

Plány na výstavbu hotelu na pankrácké pláni, vedle Paláce kultury (dnes Kongresového centra), vznikaly již na konci 70. let 20. století. Vojenský projektový ústav, kterému byl svěřen projekt hotelu, vypsal vnitropodnikovou soutěž, ve které bylo mimo jiné stanovené, že výška hotelu má být minimálně 120 metrů. Bylo to z důvodu zamýšlené celkové kompozice, kdy vysoká budova hotelu měla vyvažovat horizontální budovu Paláce kultury. Soutěž vyhrál architekt Jaroslav Trávníček, který navrhl štíhlou válcovou věž o výšce 155 metrů. Výška musela být nicméně později na popud Útvaru hlavního architekta snížena na 90 metrů a ještě později na základě námitek památkářů o dalších sedm.  Vzhledem k tomu, že hotel si ale musel zachovat kapacitu 1000 lůžek, musela se rozšířit jeho štíhlá silueta. Jaroslav Trávníček to nakonec vyřešil elegantně. Rozdělil věž do dvou štíhlých kubusů, které pak schoval do vzájemného zákrytu ve směru nejkritičtějších pohledů, např. z rampy Pražského hradu. 

Projekt hotelu byl hotov již v roce 1982, ale finance na něj byly uvolněny až v roce 1985. Výstavbou hotelu byli pověřeni zahraniční dodavatelé - vídeňská firma Warimpex a bělehradská Union Engineering. Stavba proběhla pak za na tu dobu a české poměry neuvěřitelných 48 měsíců. Hotel byl slavnostně otevřen v červnu roku 1988.

Na výzdobě hotelu se podílelo mnoho významných českých výtvarníků, např. Jaroslava Brychtová a Stanislav Libenský, Pavel Hlava, Jan Hána, Slavoj Nejedl a další. 

Právě dvojice Brychtová a Libenský vytvořili skleněnou plastiku "ledové kry" pro fontánu, která byla umístěna kolem centrálního schodiště v lobby hotelu.  První černobílá fotografie zachycuje model budoucí fontány. Další dvě fotografie pochází z modelové zkoušky vlivu budoucích skleněných ledových ker na prostor hl. schodiště z června 1987. Na poslední černobílé fotografii jsou zachyceni Stanislav Libenský a Jaroslav Trávníček při konzultaci dne 29.6.1987. 

Fontána s plastkou, stejně jako velká část umělecké výzdoby byla bohužel odstraněna při rekonstrukci hotelu v roce 1998. 


barevná fotografie pochází z časopisu Architektura ČSR č. 1989/1 , fotografie modelu a z výstavby hotelu pochází ze soukromého archivu architekta Jaroslava Trávníčka.  Tímto děkuji za jejich laskavé poskytnutí.

https://vysehradskej.cz/hotel-forum/