Fontána v atriu budovy firmy Ferona

Polygrafická 262/3, Malešice, Praha 10

Pro podnik Hutní odbytová základna (dnes Ferona) vznikl v polovině 60.let 20. století v Malešicích nový rozsáhlý areál, jehož součástí byla i administrativní budova s drobným atriem. V dnešní podobě je atrium pojaté jako japonská zahrada, ve které nechybí bambusy, japonský javor a vodní prvek. Pro uměleckou výzdobu atria byla vybrána sochařka Eva Kmentová, která navrhla a vytvořila dva kamenné prvky. Větším dílem byla plastika s názvem "Vlna" ze spišského travertinu a menší plastikou byl tzv. Prameník, tedy fontánka, rovněž ze stejného materiálu. Prameník byl usazen na soklu v mělkém bazénu, cca 5 metrů dlouhém, původně vyloženém oblázkovou mozaikou. Mozaika se do dnešní doby nezachovala a dnes je dno bazénu vyplněno gumovou izolací. Obě díla vznikla v rozmezí let 1965-67. Na realizaci atria se podílel architekt Zdeněk Mlčoch.


(zdroj: KMENTOVÁ, Eva, VACHTOVÁ, Ludmila a Polana BREGANTOVÁ, ed. Teď: práce Evy Kmentové. Praha: Arbor vitae, 2006. ISBN 80-86300-59-5. )

(archivní fotografie modelů prameníku pocházejí z archivu Nadace Kmentová Zoubek)