Dvě studny a fontánka v areálu Anežského kláštera

Anežská 12, čp. 811, Staré Město, Praha 

Areál kláštera patří k nejstarším lokalitám Starého Města. Jeho počátky souvisejí s budováním staroměstského opevnění při Vltavě po roce 1230. Získal pojmenování po sv. Anežce České (svatořečena 1989), dceři krále Přemysla Otakara I., která založila klášter klarisek, stala se jeho představenou a je zde i pochována. 
Anežčin klášter již před polovinou 13. století zahrnoval kostel sv. Františka, konvent klarisek, špitál, kapli Panny Marie a pohřební kapli, konvent minoritů, hospodářské budovy a další církevní i užitkové stavby. Areál se rozrůstal po celá staletí. Zrušen byl v roce 1782. 
Od počátku 20. století probíhaly rekonstrukce vzácných objektů, následně v letech 1940, 1965-86, poslední úpravy již pro účely Národní galerie. Od roku 1978 patří areál Anežského kláštera mezi národní kulturní památky. 
V klášteře minoritů objevili archeologové dvě původní vyzděné studny. Dnes jsou doplněny žulovými leštěnými obrubněmi, kovaným zábradlím a mříží. V rajském dvoře se nachází nízká kruhová fontána z leštěné žuly (dnes nefunkční), uprostřed původně s kamennou koulí.