Dvě kašny v paláci Goltz-Kinských

Staroměstské nám. 11, 12, čp. 606, Staré Město, Praha 1

Palác je rozlehlá obdélníková stavba, která zadním průčelím zasahuje až do Týnské uličky, vznikla na místě původní románské zástavby. Je utvářena pěti trakty a dvěma nádvořími. Projekt je dílem významného architekta Anselma Luraga, stavebníkem v letech 1755-65 byl hrabě Jan Arnošt Golz. Na sochařské výzdobě se podílel Ignác František Platzer. Brzy po dokončení stavby v roce 1768 koupil dům František Oldřich hrabě Kinský a v majetku rodu objekt zůstal až do roku 1945, kdy jej získala pro grafické sbírky Národní galerie. 
Půjdete-li vstupem ze Staroměstského náměstí, první kašna se nachází vpravo v nádvoří paláce. Je tvořena nízkou oválnou nádrží z růžového mramoru, její kruhový terč chrání čtvercové mramorové ostění. Při kašně v rohu je umístěn mramorový stupínek, na který bylo možné položit nádobu s vodou. V současnosti se voda spouští tlačítkem umístěným vlevo na zdi. Druhá kašna je umístěna vlevo v nádvoří paláce a je tvořena obdélnou nádrží z pískovce. Je zasazena do naznačeného oblouku ve zdi s obloukem světlíku, který je dělen tenkými paprsky. Voda vytéká ze sploštělé trubky z jednoduchého kruhového terče.