Dvě fontánky s chrliči u Mánesova mostu

Mánesův most, Staré Město, Praha 1

Most budovali František Mencl a Alois Nový ve spolupráci s architektem Mečislavem Petrů. Mostní pilíře zdobí reliéfy sochařů Františka Bílka, Josefa Mařatky a Jana Štursy. Tvůrcem dvou drobných fontán je žák Josefa Václava Myslbeka sochař Emanuel Halman. Poprvé byly fontány spuštěny 22. června 1925. 
Kompozici tvoří pomyslná pyramida. Jako jsou jiné kašny a fontány oblé, zde je vše hranaté. Spodní mělký bazén, sokl i nízký podstavec přepadové mísy, na němž jsou ozdobou prvky diamantového lomu. Vlastní přepadová mísa má hranaté žlábky pro proudící vodu, nejvýš jsou umístěny lidské hlavy - chrliče. Vše je vyrobeno z nečínské žuly. Oběhový režim je zajištěn provozem podzemními strojovnami s čerpadly a měřícím zařízením. Na každé straně mostu jsou hlavy jiné. 
O kašny se stará Technická správa komunikací - Praha. 

Marcela Bukovanská - Drahomíra Březinová - Irena Dudková - Václav Rybařík. Praha kamenná : přírodní kameny v pražských stavbách a uměleckých dílech Vyd. 1. Praha: Národní muzeum Praha, 1996