Fontána v Domě pážat pánů z Martinic

Kanovnická 3/69., Hradčany, Praha 1

Dům pážat stojí na místě tří měšťanských gotických domů, které koncem 15. století přešly do majetku pánů ze Šternberka. Při požáru roku 1541 vyhořely a na jejich místě byl vystavěn nový renesanční dům. Kateřina ze Šternberka dům postoupila roku 1587 císaři Rudolfu II. pro císařská pážata. Od konce 17. století byl dům užíván k obytným účelům pro hradní zaměstnance a chudší obyvatele Hradčan. V roce 1973 se stal jeho uživatelem Útvar hlavního architekta Města Prahy, jehož péčí byl dům v letech 1974-75 rekonstruován. Obnovu provedl Pražský stavební podnik n.p., JZD Čejkovice a Ústředí uměleckých řemesel, podle projektu Ing. arch. Stanislava Hubičky z Projektového ústavu dopravních a inženýrských staveb v Praze. Investorem byl Útvar hlavního architekta města Prahy.

Z doby rekonstrukce pochází také drobná fontána na nádvoří s betonovou koulí uprostřed. Autoři fontány byli sochaři Václav Hlavatý, Josef Vitvar, Aloisie Viškovská a Ing. architekt Stanislav Hubička. 

(zdroj: sborník Spolupráce výtvarníka s architektem za rok 1976, podnik Dílo)